Primeur; drie windturbines op een primaire kering

Energiebedrijf Innogy heeft een primeur. Het bedrijf gaat voor het eerst in Nederland bij windpark Oostpolderdijk drie windturbines bouwen op een primaire kering, namelijk de zeedijk bij Spijk. In juli 2017 werd hiervoor de overeenkomst getekend tussen RWE Innogy en Waterschap Noorderzijlvest. De intentie is dat de windturbines voor het stormseizoen van 2020 in gebruik zijn. De windmolens worden ingepast in de dijk die de komende jaren wordt verbreed en wordt versterkt.

Onze werkzaamheden

Dijkstra Energie is gevraagd om voorafgaand aan de realisatie de integrale planning op te stellen voor de uitvoeringsfase. Belangrijk hierin is dat de planvorming en de in te dienen documenten samen komen met de uitvoerende werkzaamheden. Tot de uitvoerende werkzaamheden behoren de fundaties, de toegangswegen voor opstelplaatsen, de bouw van de turbines, de aansluiting van kabels en het schakelstation.

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: Energiebedrijf Innogy
  • Projectfase(n): ontwerp
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht