In december 2019 is Dijkstra Energie gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de aanleg van het schakelstation voor Windpark Zeewolde in opdracht van ABB. Aanvullend zijn we in de tweede week van januari begonnen met de heiwerkzaamheden.

Windpark Zeewolde is straks een van Nederland’s grootste windmolenparken op land. Het wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers al aandeelhouder. Samen vormen zij het grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa en zorgen ze ervoor dat de 220 solitaire molens die momenteel in het gebied staan, vervangen worden door 91 grote molens in lijnopstellingen. Vanaf 2020 levert Windpark Zeewolde schone energie voor zo’n 280.000 huishoudens; 2,5 keer meer dan er met de huidige molens wordt opgewekt.

ABB uit Rotterdam is verantwoordelijk voor de aanleg van het schakelstation. Dijkstra Energie werkt in opdracht van ABB aan de inrichting van het terrein en de betonbouw van het station. Het schakelstation verbindt de toekomstige nieuwe windturbines met het hoogspanningsnet van TenneT. De werkzaamheden voor Dijkstra Energie bestaan uit grondwerk, het aanbrengen van drainage, heiwerkzaamheden en betonwerk, het aanbrengen van terreinverharding en hekwerken rondom het schakelstation.

Voor meer informatie over dit project en de voortgang van de werkzaamheden verwijzen wij u graag maar de website van Windpark Zeewolde. 

In het kort

Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht