Schakelstation windpark Zuidwester Urk

ABB bouwt in opdracht van RWE een schakelstation voor het project Windpark Zuidwester Urk. Via het schakelstation wordt de stroom, welke geproduceerd wordt door de 12 windturbines type E-126, omgezet naar 110kV en vervolgens naar het TenneT-station getransporteerd, die op haar beurt de stroom op het net zet.

Dijkstra Energie als onderaannemer

Dijkstra Energie kreeg als onderaannemer opdracht van ABB voor de betonbouw en terreininrichting. 10 juni 2015 werd het schakelstation onder spanning gezet, waarna de werkzaamheden binnen de hekwerken van het station alleen nog onder begeleiding van gecertificeerd personeel van RWE werden verricht. Nabij het hoogspanningsgedeelte van het schakelstation mochten na 10 juni 2015 de werkzaamheden alleen worden verricht indien de installatie volledig uitgeschakeld is. Dit vroeg om veel niet wenselijke formaliteiten. Voorafgaand aan de werkzaamheden is daarom een strakke planning opgesteld in overleg met ABB en RWE voor alle te verrichten werkzaamheden van Dijkstra Energie, inclusief onderaannemers.

Een project om trots op te zijn

Op 9 juni 2015 is het werk officieel overgedragen aan ABB, die op haar beurt het schakelstation overdraagt aan RWE. Een professioneel stuk werk, waarbij vele activiteiten binnen een klein werkgebied uitgevoerd dienden te worden. De opdrachtgever heeft alle tevredenheid uitgesproken aan Dijkstra Energie en onderaannemers Bekro en 18Hekwerk over de geleverde kwaliteit en nakomen van de strakke planning.

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: ABB/RWE
  • Projectfase(n): realisatie betonbouw en terreininrichting
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht