In Flevoland ligt Windnet, een privaat net van ENGIE. Via dit elektriciteitsnet wordt door windturbines en zonneparken opgewekte energie aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Voor Windnet staat een omvangrijke uitbreiding gepland.

MUG Ingenieursbureau voert in opdracht van ENGIE Infra & Mobility tracéstudies uit en regelt de vergunningen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook worden de vergunningen voor de uitbreiding van het schakelstation door ons verzorgd. Dit betekent voor MUG Ingenieursbureau een project waarbij de kennis en vaardigheden van diverse afdelingen worden benut.

Met de uitbreiding van Windnet wordt de aansluiting van twee zonneparken gerealiseerd. Het gaat hierbij om het grootste solar carport ter wereld (Mojo, op het parkeerterrein van Lowlands) en één van de grootste zonneparken van Nederland (bij golfclub Dorhout Mees). Naast deze zonneparken wordt met deze uitbreiding ook de grootste accu van Nederland (Giga Rhino) aangesloten op Windnet. In totaal gaat het om een uitbreiding met een tracélengte van zo’n 28 km.

Bij de tracéstudie en vergunningenscan is de omgeving geanalyseerd en zijn er afspraken gemaakt met bevoegde gezagen, netbeheerders en overige stakeholders. Als eindproduct leveren we een obstakelvrij tracé: de toestemming van eigenaren is geregeld en de benodigde vergunningen zijn verleend.

In 2020/2021 wordt deze uitbreiding van Windnet uitgevoerd.

(Op de eerste afbeelding is onze GIS-omgeving zichtbaar en op de derde foto het insnijden van de glaszvezel).

Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht