Beheer en onderhoud

Het is gelukt, na maanden vol energie aan het project gewerkt te hebben is het tijd voor de oplevering van een prachtig windpark of zonnepark. Na de oplevering van het project begint het pas echt: de exploitatiefase. Deze fase kent zijn eigen uitdagingen. Vanuit diverse vergunningen worden vaak zaken gevraagd of eisen gesteld die tijdens de operationele fase regelmatig gecontroleerd en opgevolgd dienen te worden. Daarnaast is regelmatig onderhoud noodzakelijk voor wegen, bermen, schakelstations en turbines.

Software op maat

Met Dijkstra Energie krijgt u de nodige ervaring met het opzetten van een beheer en onderhoudspakket voor de periode dat een zonne- of windpark in bedrijf is. Wij gebruiken ArcGIS software, in combinatie met GIS, GIS-portalen en beheersoftware. Hiermee ordenen we de gegevens van de park-assets op een overzichtelijke en toegankelijke manier. Hierdoor zijn deze gegevens altijd beschikbaar en kunnen deze beheerd en gemonitord worden. Dit alles maken wij efficiënt en kosteneffectief op maat.

Projectbegeleiding van A tot Z

Beleid

Dijkstra Energie stopt beleid in het maken van praktische adviezen voor je project. Dit doen wij op basis van openbare data & 35 jaar ervaring van het maken van specialistische analyses.

Planvorming & vergunningen

Realiseer tijdwinst in het traject van planvorming & vergunningen, met als resultaat een wind-of zonnepark een kwartaal sneller in productie te krijgen. Dat is ons doel en onze ervaring.

Terug naar overzicht