Ontwerp van zonneparken en windparken

Het ontwerp en engineering met een civiel- en cultuurtechnisch accent van windparken en zonneparken is ons eigen. Praktisch, want deze kennis sluit naadloos aan bij de ontwikkelaar. Het ontwerpen en engineren van toegangswegen, bouwwegen, kraanopstelplaatsen, inliggende infrastructuur, waterbezwaar en schakelstations zijn voor ons dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor weten wij precies wat wel en wat niet haalbaar is.

Van ontwerp tot toezicht; keuze op maat

Bij de start van elk project brengen wij een aantal technische aspecten in kaart. Hierdoor kunnen wij het ontwerp afstemmen op de exacte situatie. Daarna betrekken we alle regionale en/of landelijke richtlijnen en afspraken in het ontwerp. Het opstellen van SO, VO, DO, RAW-bestek gevolgd door directievoering en toezicht kan. U als onze opdrachtgever bepaalt wat. Wanneer de stap naar een of UAV-gc contract of bouwteamconstructie dichter bij de wensen ligt is dit ook een mogelijkheid. Wij hebben voor elk energieproject een keus op maat.

Onze vakmensen

Wij zijn trots op onze vakmensen waarmee wij elke dag opnieuw energie in onze projecten steken. Vanuit MUG Ingenieursbureau beschikken wij over een vast team. Ons team bestaat uit ontwerpers, tekenaars, verhardingsdeskundigen, risico- en projectmanagers, contractschrijvers RAW en UAV-gc kostendeskundigen. Onze vakmensen verzorgen de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de benodigde infrastructuur voor de zonne- en windparken.

Contracten energieprojecten

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen en uitvoeren van contracten in energieprojecten. De opdrachtgever bepaalt, Dijkstra Energie heeft voor elk energieproject een keuze op maat. Wij hebben daarnaast veel ervaring in het begeleiden van de civieltechnische aannemer die de bouwwegen en opstelplaatsen in uw opdracht uitvoert.

RAW- en UAV-gc contracten en bouwteam

Afhankelijk van de vorm van het uitvoeringscontract, vullen wij dit in. Directievoering en toezicht bij RAW-contracten of door Systeemgerichte Contract Beheersing bij UAV-gc contracten. Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van RAW-contracten en het opstellen van geïntegreerde contracten gebaseerd op de UAV-gc. Ook het opstellen van SO, VO, DO, RAW-bestek gevolgd door directievoering en toezicht is mogelijk. De stap naar een of UAV-gc contract of bouwteamconstructie kan mogelijk dichter bij wensen of die van de omgeving passen.

Projectbegeleiding van A tot Z

Realisatie

Met 135 jaar ervaring in de realisatie van projecten haalt u met Dijkstra Energie zekerheid in huis. Wij zorgen voor de energie en worden partner in uw project.

Beheer & Onderhoud

Na de aanlegfase en oplevering van de infrawerkzaamheden, de civiele werkzaamheden en de kabelwerkzaamheden begint de exploitatiefase. Een fase met haar eigen uitdagingen.

Terug naar overzicht