Planvorming wind- en zonneparken

De beschikbare ruimte in Nederland is klein en de eisen, wetgeving van benodigde vergunningen zijn groot. Wij kunnen deze puzzel voor u oplossen. Onze kennis van wetgeving en omgeving resulteert in tijdwinst en draagvlak tijdens het planvorming en vergunningen traject.

Voor een snellere oplevering

Wij realiseren draagvlak en daardoor tijdwinst. Een transparant proces met belanghebbenden en bevoegd gezag zorgt voor draagvlak. Door praktisch te denken en slim te doen lopen wij altijd drie stappen voor. Procedures versnellen wij door als partners samen met werken met ontwikkelaars, omgeving en bevoegde gezagen. Onze tools en apps met duidelijke analyses en inzichten helpen hierbij zodat u zelf te allen tijde op de hoogte bent. Van A tot Z regelen wij onder anderen de bestemmingsplanwijziging en tracé studies inclusief zakelijk recht. Zo staat uw project sneller goed op de juiste plek.

Versnellen van vergunningen

Procedures versnellen wij door de ‘wij’ te creëren tussen ontwikkelaars, omgeving en bevoegde gezagen. Door samen te werken als partners werken we niet alleen efficiënter, maar ook prettiger samen. Onze tools en apps met duidelijke analyses en inzichten ondersteunen dit. Wij regelen de Omgevingsvergunning, MER, bestemmingsplanwijziging en tracé studies inclusief zakelijk recht. Van A tot Z.

Projectbegeleiding van A tot Z

Onderzoek

Onderzoek op maat voorkomt onnodig archeologie -of ecologie onderzoek. Met onze 35 jaar ervaring voor diverse opdrachtgevers kunnen we dit door overzicht, afstemming en samenwerken goed afbakenen.

Ontwerp & contractering

Ontwerp en engineering met een civiel- en cultuurtechnisch accent van windparken en zonneparken is ons eigen. Praktisch, want deze kennis sluit naadloos aan bij de ontwikkelaar.

Terug naar overzicht