Samenwerking van drie specialisten

Samen met Wagenborg Nedlift en Roggen Kabel- en Leidingwerken heeft Dijkstra Energie de amovering van het windpark Eemsmond gerealiseerd. Bij de onderhandse aanbesteding, die Essent Wind uitschreef voor deze werkzaamheden kwam deze combinatie als gunstigste uit de bus. Met een goed en helder plan van aanpak, drie partijen die specialist zijn in hun vakgebied en allen met veel ervaring in de Eemshaven heeft Essent Wind daarmee de beste partij in huis gehaald.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen en in depot zetten van alle turbineonderdelen, het slopen van de masten en de fundering, het verwijderen van de trafohuisjes, die bij elke installatie staan en het verwijderen van de grondkabels. Voor deze werkzaamheden is een nauwkeurige planning opgesteld, die de leidraad vormt bij de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij moest rekening worden gehouden met het feit dat er op de zeedijk in de Eemshaven (een primaire waterkering) geen grondwerkzaamheden tijdens het stormseizoen kunnen worden uitgevoerd.

Bijzonder detail

Leuke bijzonderheid aan dit project is de uitvoering door dezelfde combinatie van aannemers die de windturbines zo’n vijftien jaar geleden heeft geplaatst. Zelfs sommige medewerkers van toen zijn nu weer bij het project betrokken.

windpark eemsmond

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: Essent Wind
  • Projectfase(n): Amovering
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht