In opdracht van Hitachi Power Grids bouwt Koninklijke Sjouke Dijkstra het onderstation voor Windplanblauw bij Swifterbant. Het onderstation vormt de schakel tussen 61 windturbines en het hoogspanningsnet en bestaat uit een betonnen constructie met daarin twee transformatoren.

Windplanblauw ontwikkelt in de noordwesthoek van Flevoland een nieuw windpark. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Deze wekken een hoeveelheid stroom op die gelijk staat aan het jaarlijkse (huishoudelijke) elektriciteitsverbruik van 1 miljoen Nederlanders. Windplanblauw wordt ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT.

Hitachi Power Grids uit Rotterdam is verantwoordelijk voor de aanleg van het schakelstation en Koninklijke Sjouke Dijkstra werkt in opdracht van Hitachi Power Grids aan de inrichting van het terrein en de betonbouw van het station. Het schakelstation verbindt de toekomstige nieuwe windturbines met het hoogspanningsnet van TenneT. Onze werkzaamheden bestaan uit grondwerk, het aanbrengen van drainage, heiwerkzaamheden en betonwerk, het aanbrengen van terreinverharding en hekwerken rondom het schakelstation.

Meer informatie over dit project en de voortgang van de werkzaamheden is te vinden op de website van Windplanblauw. Het project is ook te volgen via de BouwApp.

Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht