Van planvorming tot ontwerp naar realisatie

Dijkstra Energie is niet alleen betrokken bij het ontwerp en de realisatie van zonneparken, ook in de voorbereidende fase is Dijkstra Energie actief. In opdracht van Astronergy en Powerfield zijn drie tracéstudies in uitvoering voor de zonneparken Buinerveen, Stadskanaal en Ommelanderwijk.

Bepalen van de voorkeurstracé

Zonnepark Buinerveen en zonnepark Stadskanaal worden gezamenlijk aangesloten op het net. Aan de hand van een tracéstudie worden de volgende aandachtsgebieden onderzocht: archeologie, ecologie, niet-gesprongen explosieven, geohydrologie, bodem en bestaande kabels en leidingen. Met deze gegevens wordt een voorkeurstracé bepaald en uitgewerkt in een technisch ontwerp/bestekstekening. Belangrijke aanvulling op deze werkzaamheden is het regelen van vergunningen en de communicatie met en toestemming van grondeigenaren (vestigen zakelijk recht).

Voor de zonneparken Buinerveen en Stadskanaal levert Dijkstra Energie de uitwerking van het tracé op met de bijbehorende vergunningen en de zakelijke rechten. Voor zonnepark Ommelanderwijk stelt de afdeling Infra, Water & Natuur ook het contract op voor aanbesteding. Ook zal de afdeling verantwoordelijk zijn voor directievoering en toezicht bij de aanleg van het tracé voor dit zonnepark.

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: Astronergy en Powerfield
  • Projectfase(n): tracéstudies
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht