Van tracéstudie tot aan engineering

 Chint Solar / Astronergy en PowerField zijn bezig met de ontwikkeling en realisatie van zonnepark Buinerveen en zonnepark Stadskanaal. Beide zonneparken zijn inmiddels vergund en gesubsidieerd en de aanvang van de bouw zal begin 2020 starten. De bedoeling is dat de zonneparken eind 2020 operationeel zijn en aangesloten zijn op het netwerk. Met een oppervlakte van totaal 118 hectare en een opbrengst van totaal 146 megawattpiek zullen jaarlijks ruim 44.900 huishoudens worden voorzien van elektriciteit. In mei 2020 is het begin gemaakt aan de aanleg van de kabel door Alsema BV.

Om beide zonneparken aan te sluiten op het netwerk worden beide zonneparken aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Hiervoor wordt een 33 kV middenspanningskabel aangelegd van zonnepark Buinerveen naar het onderstation van zonnepark Stadskanaal. Vervolgens wordt een 110 kV hoogspanningskabel aangelegd van Stadskanaal naar het TenneT hoogspanningsstation in Meeden. Het totale kabeltracé heeft een lengte van ruim 27 kilometer.

In opdracht van Chint Solar / Astronergy en PowerField heeft Dijkstra Energie de tracéstudie gedaan en de uiteindelijke voorkeursvariant uitgewerkt tot aan ontwerp & engineering inclusief alle bijbehorende vergunningen en zakelijk recht overeenkomsten (ZRO) met de grondeigenaren.

Het betreft een lang tracé met veel grondeigenaren en daarnaast ook veel andere stakeholders, zoals gemeenten, waterschap, provincies, netbeheerders en een spoorwegbeheerder. De uitdaging van het project was om dit complexe kabeltracé binnen een korte doorlooptermijn van acht maanden uit te werken. Door pragmatische aanpak, het vroegtijdig betrekken van alle stakeholders, goede samenwerking binnen het projectteam en met de opdrachtgever en vooral hard werken is het ons gelukt om dit project naar volle tevredenheid van de opdrachtgever te realiseren.

Voor dit project heeft Dijkstra Energie tevens een dashboard en projectportaal gerealiseerd. Hiermee heeft de opdrachtgever ten alle tijden zicht op de voortgang en planning van het project, zijn alle relevante kaarten in een GIS-omgeving zichtbaar en zijn alle relevante en meest up-to-date documenten beschikbaar op één plek. Voordeel van dit systeem is dat er geen informatie verloren gaat en de gegevens ook voor het verdere verloop van het project beschikbaar en makkelijk te vinden zijn.

WERKZAAMHEDEN:

 • Tracéstudie, risicobeoordeling en vaststellen voorkeursvariant
 • Inventariseren bestaande kabels en leidingen en infrastructuur en afstemming met netwerkbeheerders en wegbeheerders
 • Inmeten van het tracé en opstellen profiel
 • Conditionerende onderzoeken: cultuurtechniek, bodemonderzoek, archeologie, ecologie, niet-gesprongen explosieven, geotechniek, geohydrologie en thermische geleidbaarheid van de grond
 • Grondzaken: gesprekken met eigenaren en afsluiten zakelijk recht overeenkomsten
 • Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen
 • Systeemontwerp van de kabels
 • Engineering en uitwerking kabeltracé op tekening
 • Opstellen adviesrapportage en werkomschrijving voor de aanleg van de kabel
 • Realiseren en bijhouden dashboard en projectportaal

Om alles te kunnen realiseren hebben we op een aantal vlakken samengewerkt met partners:

 • Noordelijke Rentmeesters B.V. (grondzaken);
 • Rho Adviseurs (vergunningaanvragen);
 • Altenburg & Wymenga (ecologie);
 • T&A Survey (explosieven);
 • Van Lotringen Milieu Advies (geohydrologie);
 • Fugro NL Land B.V. (geotechniek).

Daarnaast hebben we goed samengewerkt met Alsema B.V. en onderaannemer Van Vulpen voor de technische haalbaarheid van het tracé en engineering van de gestuurde boringen.

IN HET KORT

 • Opdrachtgever: Chint Solar / Astronergy en PowerField
 • Projectfase(n): Tracéstudie, ontwerp & engineering.
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht