Quickscan brengt eerste risico inschatting haalbaarheid in kaart

Aan de hand van online informatie over een mogelijke locatie voor een zonnepark wordt door Dijkstra Energie onderzocht waar mogelijke risico’s zijn met betrekking tot de bodemopbouw. Ook wordt gekeken naar de archeologische verwachting en de geohydrologie in het gebied en wordt gekeken of er verontreinigingen in de bodem bekend zijn. Op deze wijze is er een eerste risico-inschatting of het haalbaar is om een zonnepark te bouwen. Dijkstra Energie heeft deze Quickscan voor 5 locaties uitgevoerd voor Astronergy/Chint Solar.

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: Astronergy/Chint Solar.
  • Projectfase(n): quickscan tbv mogelijke risico’s voor locatie zonnepark
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht