Dijkstra Energie heeft opdracht gekregen voor de bouw van het schakelstation, het betreft hier de infrastructurele en civiele werkzaamheden. ABB BV uit Rotterdam is onze opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de totale bouw van het station en aansluiting op het hoogspanningsnet.

In april 2020 is Dijkstra Energie gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de aanleg van het schakelstation voor Zonnepark Stadskanaal in opdracht van ABB. Chint Solar /Astronergy en PowerField ontwikkelen een zonnepark in het buitengebied van gemeente Stadskanaal. Aan de noordzijde grenst de locatie aan het A.G. Wildervanckkanaal en aan de westzijde aan de Van Boekerenweg (N378). Deze locatie heeft een omvang van ongeveer 83 hectare. Op deze locatie bestaat de mogelijkheid om een zonnepark van ongeveer 80 MWp te realiseren.

Het gaat hierbij om ongeveer 300.000 panelen. Een dergelijk zonnepark op deze locatie kan op jaarbasis ongeveer ruim 75.000 MWh aan stroom produceren. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 21.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens (verbruik per jaar 3.500 KWh). Daarnaast zorgt het zonnepark voor een vermeden CO2-uitstoot van bijna 40.000 ton per jaar.

ABB uit Rotterdam is verantwoordelijk voor de aanleg van het schakelstation. Dijkstra Energie werkt in opdracht van ABB aan de inrichting van het terrein en de betonbouw van het station. Het schakelstation zorgt ervoor dat de opgewekte stroom op het hoogspanningsnet terecht komt. De werkzaamheden voor Dijkstra Energie bestaan uit:

  • grondwerk,
  • het aanbrengen van drainage,
  • heiwerkzaamheden en betonwerk,
  • het aanbrengen van terreinverharding en hekwerken rondom het schakelstation.

Voor meer informatie over dit project en de voortgang van de werkzaamheden verwijzen wij u graag maar de website van PowerField.

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: ABB BV uit Rotterdam
  • Projectfase(n): Realisatie
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht