Uitdagingen van de schermdijk Delfzijl

Langs het zeehavenkanaal, de toegang naar de haven van Delfzijl bevindt zich een vier kilometer lange schermdijk. Deze schermdijk voorkomt het dichtslibben van de haven, gaat golfslag tegen en bepaalt de vaargeul van en naar de haven. Vanwege de gunstige windopbrengst is de schermdijk ook een zeer geschikte locatie voor het opwekken van energie uit wind. Er waren vele factoren aanwezig waardoor de realisatie van het windpark complex zou worden. De locatie is bijvoorbeeld zeer moeilijk toegankelijk. De schermdijk is vier kilometer lang en slechts van een kant toegankelijk. Keermogelijkheden op de schermdijk zijn niet aanwezig. Ook dient er rekening gehouden te worden met een zeer slappe ondergrond en een grote invloed van golfslag en getijdenbewegingen.

Dijkstra Energie als projectpartner

Dijkstra Energie is vanaf 2006 bij het project betrokken geweest. In het beginstadium bestond deze betrokkenheid uit het ondersteunen van de planvorming en de vergunningaanvragen. Begin 2012 werden de plannen dusdanig concreet dat kon worden gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de benodigde infrastructuur voor de plaatsing van de windturbines. De uitdaging voor Dijkstra Energie was om een ontwerp op te stellen voor de complete parkinfrastructuur waarbij rekening wordt gehouden met de genoemde beperkingen. Alle uit te voeren werkzaamheden zijn door Dijkstra Energie omschreven in een RAW-bestek. Hierin zijn omschreven de aanleg van de toegangsweg op de schermdijk, de aanleg van de kraanopstelplaatsen, het aanleggen van middenspanningskabels en de bouw van betonnen fundaties voor de te plaatsen windturbines.

windpark delfzijl

IN HET KORT

  • Opdrachtgever:
  • Projectfase(n): ontwerp en RAW bestek
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht