Het windrijke Groningen

Het noorden van de provincie Groningen is een windrijke streek. Van oudsher wordt in het gebied rond de Eemshaven gebruik gemaakt van windenergie. Een bewijs daarvan is de traditionele windmolen Goliath, die al vele decennia dienstdoet. De omgeving is ook rijk aan moderne windturbines, die de kracht in de wind omzetten in elektriciteit.

Wegen en opstelplaatsen

Dijkstra Energie heeft in opdracht van Essent Wind Nederland de aanleg van de wegen en opstelplaatsen voor 52 Enercon E82 windturbines verzorgd. De turbines hebben een ashoogte van 100 m en een rotordiameter van 80 m. Het nieuwe park kan jaarlijks rond 470 miljoen kilowattuur leveren, genoeg om ruim de helft van de huishoudens in de provincie Groningen van Groene Stroom te voorzien. Een complexe klus vanwege de vele raakvlakken met andere objecten en activiteiten zoals kabels en leidingen, spoorlijnen, verkeer, havenactiviteiten en agrarische activiteiten.

Uitbreiding en vervanging

De nieuwe installaties dienen ter vervanging en uitbreiding van de eerder gebouwde windparken Eemshaven en Eemsmond. Om plaats te maken voor de nieuwe turbines zijn de 40 turbines van het voormalige Windpark Eemshaven in november 2007 gedemonteerd.

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: Essent Wind
  • Projectfase(n): realisatie aanleg wegen en opstelplaatsen
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht