Voordelen paalmatrasconstructie voor opstelplaatsen

In opdracht van RWE Innogy Windpower Netherlands BV realiseerde Dijkstra Energie de infrastructuur voor het windpark Zuidwester. De werkzaamheden bestonden uit de aanleg van twee toegangswegen met een totale lengte van 6.500 m en 12 kraanopstelplaatsen van 50 x 80 meter. Omdat er veel tijdsdruk op het project zat had RWE als één van de eisen gesteld dat de constructie snel en zettingvrij aangelegd moest worden.

Paalmatrasconstructie door Dijkstra Energie

Dijkstra Energie gebruikte voor de opstelplaatsen een paalmatrasconstructie. Deze constructie heeft als voordeel dat het relatief snel kan worden aangelegd en meteen gereed is voor gebruik. De constructie is vrij van zettingen en er zijn geen ophogingen als ballast nodig om zettingen te versnellen. De gemiddelde doorlooptijd voor de aanleg van een matras bedroeg 6 weken. Dijkstra Energie realiseerde het project binnen een jaar en daarmee volledig opgeleverd binnen de geplande tijd.

windpark zuidwester

Dijkstra Energie als partner

Gelijktijdig met deze werkzaamheden voerde Dijkstra Energie in opdracht van Enercon de aanleg van de paalfundaties van de windturbines uit en werd in opdracht van ABB de betonbouw en de terreininrichting van het schakelstation gerealiseerd.

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: RWE Innogy Windpower Netherlands BV
  • Projectfase(n): realisatie infrastructuur | aanleg paalfundaties | terreininrichting schakelstation
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht