Dijkstra Energie draagt bij aan de realisatie van zonnepark Drachtsterweg in Leeuwarden. Met de bouw van het zonnepark worden later dit jaar ongeveer 4.000 huishoudens voorzien van groene stroom.

Ten noorden van de Waldwei nabij Leeuwarden werkt Dijkstra Energie aan het zonnepark Drachtsterweg. Ontwikkelaar van het park is het noorse bedrijf Energeia. De bouw van het park wordt uitgevoerd door Steag Solar Energy Solutions GmbH.

Voor dit zonnepark heeft Dijkstra Energie de volgende werkzaamheden verzorgd:

  • Vergunningencheck en verzorgen benodigde vergunningen;
  • Ontwerp civieltechnische werkzaamheden en contracteren uitvoerende partij;
  • Verzorgen van uitvoeringsbegeleiding civieltechnische werkzaamheden;
  • Advisering projectmanagement ontwikkelaar en bouwer.

 

IN HET KORT

  • Opdrachtgever: Steag Solar Energy Solutions GmbH
  • Projectfase(n): Vergunningen, contractering, ontwerp, realisatie en advisering.
Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht