Regelmatig werkt MUG Ingenieursbureau samen met Powerfield en Chint Solar voor het ontwerp en de bouw van zonneparken. Vlakbij de vestiging van MUG Ingenieursbureau in Leek wordt een zonnepark gerealiseerd, namelijk bij het Leeksterveld. MUG Ingenieursbureau voert verschillende werkzaamheden uit voorafgaand en tijdens de realisatie van het zonnepark.

Powerfield heeft de vergunningen voor het zonnepark, de landschappelijke inpassingen, subsidies en dergelijken geregeld. Chint Solar heeft het park overgenomen voor verdere (technische)ontwikkeling, bouw en oplevering. Binnen het onderzoek en de werkzaamheden levert MUG Ingenieursbureau vanuit verschillende afdelingen een bijdrage. Afdelingen Milieu, Infra, Water & Natuur en Energie versteken elkaar hierin en werken samen.

De werkzaamheden die door MUG Ingenieursbureau zijn uitgevoerd:

  • Bodemonderzoek
  • Aanbesteding van de uit te voeren bodemsanering en toezicht
  • Directievoering
  • Milieukundige begeleiding van de bodemsanering
  • Ontwerp en tekenwerk voor natuurcompensatie (sloten en natuurvriendelijke oevers)
  • Contact onderhouden met de betreffende bevoegde gezagen (o.a. gemeente, provincie en waterschap) namens Chint Solar
  • Omgevings- en stakeholdersmanagement namens Chint Solar
  • Deel uitmaken van het project management team voor de bouw namens Chint Solar
  • Inspectie zonnepark

Het zonnepark is circa 21 hectare groot en er worden circa 90.000 zonnepanelen geplaatst.

Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht