Energie beleid

Wij geven advies over beleid en geven ons advies mét beleid. Simpel gezegd: wij denken mee over de optimale invulling van uw energie project. Hoe zorgt u ervoor dat dit project optimaal rendeert? En niet onbelangrijk: dat de bouw efficiënt en soepel verloopt? Dijkstra Energie heeft ruim 35 jaar ervaring op het vlak van Data, GIS en Geo-ICT. Wij helpen overheden & ontwikkelaars met data analyses die inzichten geven voor het ontwikkelen van duurzame plannen. Zo helpen wij u bij het maken van de energietransitie.

Haalbaarheidsstudies en locatiebepaling

Locatiebepaling en waardering voor windenergie en zonne-energie blijft door verschillende factoren, criteria en regionale omstandigheden altijd een uitdaging.  Denk ook aan de stap naar gasloze wijken, all-electric of een andere energietransitie. Met de data, GIS en Geo-ICT van Dijkstra Energie doen wij haalbaarheidsstudies. Met op maat gemaakte apps en tools krijgt u de omgeving, eisen en de standpunten van het project in beeld.

Impactanalyse energieprojecten

Wanneer er aan de hand van de GIS en Geo-ICT data is besloten dat de locatie geschikt is, maken wij een impactanalyse. Energieprojecten hebben een grote impact op de maatschappij, maar ook op hun directe omgeving. Dit inzicht in de impact staat in het belang van bestemmingsplanwijzigingen, vergunningaanvragen, grondaankopen en maatregelen ten behoeve van het obstakelvrij-maken van de locatie. Na de impactanalyse is het tijd voor de planvorming.

Projectbegeleiding van A tot Z

Planvorming & vergunningen

Realiseer tijdwinst in het traject van planvorming & vergunningen, met als resultaat een wind-of zonnepark een kwartaal sneller in productie te krijgen. Dat is ons doel en onze ervaring.

Onderzoek

Onderzoek op maat voorkomt onnodig archeologie -of ecologie onderzoek. Met onze 35 jaar ervaring voor diverse opdrachtgevers kunnen we dit door overzicht, afstemming en samenwerken goed afbakenen.

Terug naar overzicht