Civieltechnische werkzaamheden voor windpark De Hondtocht

In opdracht van Raedthuys BV heeft Dijkstra Energie de civieltechnische werkzaamheden voor windpark De Hondtocht te Dronten uitgevoerd. Dit windpark bestaat uit een zestal windturbines Enercon (type E70) met een totaalvermogen van bijna 14 MW. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van een D&C-contract waarbij Dijkstra Energie verantwoordelijk was voor zowel het ontwerp als de aanleg van de wegen en kraanplaatsen conform de eisen van Enercon. Dijkstra Energie verzorgde de ontwerpwerkzaamheden, zoals het opstellen van de uitvoeringstekeningen en de draagkrachtberekeningen voor de kraanopstelplaats en de toegangswegen.

Werkzaamheden Dijkstra Energie

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het slopen van een aantal verouderde windturbines, het aanpassen van de wegen naar het park in verband met bijzonder transport, het aanleggen van nieuwe wegen, het maken van kraanopstelplaatsen, het omleggen van een aantal duikers en het toepassen van de nodige verkeersmaatregelen.

IN HET KORT

Opdrachtgevers
Benieuwd naar onze meerwaarde bij uw project? Stuur een bericht
Stuur ons een bericht